Danh mục


Sắp xếp:

Hiển thị:


Hộp carton trơn tiết kiệm EC01 - 10x10x8 cm

Hộp carton trơn tiết kiệm EC01 - 10x10x8 cm

Sản phẩm: EC01 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ COD Kích thước: 10x10x8 cm Quy cách giấy..

1.100 Đ

Hộp trơn không in EC02 - 12x10x5 cm

Hộp trơn không in EC02 - 12x10x5 cm

EC02 12x10x5 cm   Hộp giấy carton khá thông dụng với người tiêu dùng vì nó là lựa chọn hàng đầu để..

1.100 Đ

Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng C01 - 16x6x6 cm

Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng C01 - 16x6x6 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: C01- Hộp cao 16x6x6 cm- Hộp giấy C..

1.100 Đ

 Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D01 - 18x10x3 cm

Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D01 - 18x10x3 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: D01 - Hộp dẹt 18x10x3 cm- Hộp giấy..

1.800 Đ

Hộp trơn không in EC05 - 16x12x6 cm

Hộp trơn không in EC05 - 16x12x6 cm

EC05  16x12x6 cm Hộp carton - là loại bao bì sản phẩm bằng giấy được sử dụng khá phổ biến trong n..

2.000 Đ

Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng C02 - 19x7x7 cm

Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng C02 - 19x7x7 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: C02- Hộp cao 19x7x7 cm - Hộp giấy ..

2.000 Đ

 Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC01 - 12x10x8 cm

Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC01 - 12x10x8 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH COD Sản phẩm: M51 - Size 20x18x8 cm- Hộp giấy ..

2.200 Đ

Hộp carton trơn EC04 - 15x15x13 cm [20 hộp/pack]

Hộp carton trơn EC04 - 15x15x13 cm [20 hộp/pack]

Sản phẩm: EC03 - Size 15x15x13 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ CODCông dụng: Hộp giấy c..

2.200 Đ

Hộp carton trơn EC06 - 18x10x8 cm [20 hộp/pack]

Hộp carton trơn EC06 - 18x10x8 cm [20 hộp/pack]

Sản phẩm: EC06 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ COD Kích thước: 18x10x8 cm Quy cách giấy..

2.200 Đ

Thùng hộp carton tiêu chuẩn CT01 - 12x12x10 cm

Thùng hộp carton tiêu chuẩn CT01 - 12x12x10 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: TC01 - Size 12x12x10 cm- Hộp giấy ..

2.300 Đ

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC03 - 15x10x10 cm

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC03 - 15x10x10 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: TC03 - Size 15x10x10 cm- Hộp giấy ..

2.300 Đ

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC04 - 18x10x8 cm

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC04 - 18x10x8 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Hộp TC04 - 18 x 10 x 8 cm Chất li..

2.300 Đ

 Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D02 - 22x12x3 cm

Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D02 - 22x12x3 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: D02 - Hộp dẹt 22x12x3 cm- Hộp giấy..

2.400 Đ

Hộp trơn không in EC08 - 20x12x8 cm

Hộp trơn không in EC08 - 20x12x8 cm

EC08 20x12x8 cm   Magix.vn chuyên cung cấp các loại hộp carton chất lượng để đóng gói sản phẩm trư..

2.400 Đ

Thùng hộp carton nắp gài đóng hàng NC02 - 16x14x6 cm

Thùng hộp carton nắp gài đóng hàng NC02 - 16x14x6 cm

HỘP GIẤY CARTON NẮP GÀI ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH COD Sản phẩm: MC02 - 16x14x6 cm - Hộp ..

2.400 Đ

Hộp carton trơn EC03 - 15x12x10 cm [20 hộp/pack]

Hộp carton trơn EC03 - 15x12x10 cm [20 hộp/pack]

Sản phẩm: EC03 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ COD Kích thước: 15x12x10 cm Quy cách giấ..

2.500 Đ

Hộp carton trơn EC07 - 20x10x10 cm [20 hộp/pack]

Hộp carton trơn EC07 - 20x10x10 cm [20 hộp/pack]

Sản phẩm: EC07 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ COD Kích thước: 20x10x10 cm Quy cách giấ..

2.500 Đ

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC02 - 14x14x7 cm

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC02 - 14x14x7 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: TC02 - Size 14x14x7 cm- Hộp giấy C..

2.500 Đ

Thùng hộp carton - Hộp cao C04 - 25x9x9 cm

Thùng hộp carton - Hộp cao C04 - 25x9x9 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: C04- Hộp cao 25x9x9 cm - Hộp giấy ..

2.700 Đ

Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng C03 - 22x8x8 cm

Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng C03 - 22x8x8 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: C03- Hộp cao 22x8x8 cm - Hộp giấy ..

2.700 Đ

Thùng hộp carton - Hộp cao C06 - 35x9x9 cm

Thùng hộp carton - Hộp cao C06 - 35x9x9 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: C06- Hộp cao 35x9x9 cm - Hộp giấy ..

2.800 Đ

 Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D03 - 25x17x3 cm

Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D03 - 25x17x3 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: D03 - Hộp dẹt 25x17x3 cm- Hộp giấy..

3.200 Đ

Thùng hộp carton - Hộp cao C05 - 28.5x10x10 cm

Thùng hộp carton - Hộp cao C05 - 28.5x10x10 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: C05- Hộp cao 28.5x10x10 cm - Hộp g..

3.200 Đ

 Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D04 - 30x20x2.5 cm

Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D04 - 30x20x2.5 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: D04 - Hộp dẹt 30x20x2.5 cm- Hộp gi..

3.400 Đ

Hộp carton trơn EC09 - 20x15x10 cm [20 hộp/pack]

Hộp carton trơn EC09 - 20x15x10 cm [20 hộp/pack]

Sản phẩm: EC09 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ COD Kích thước: 20x15x10cm Quy cách giấy..

3.400 Đ

Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC03 - 20x18x8 cm

Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC03 - 20x18x8 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH COD - Sản phẩm: M51 - Size 20x18x8 cm- Hộp giấ..

3.500 Đ

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC05 - 20x15x10 cm

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC05 - 20x15x10 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: TC05 - Size 20x15x10 cm- Hộp giấy ..

3.600 Đ

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC07 - 25x15x8 cm

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC07 - 25x15x8 cm

HỘP CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CODSản phẩm: TC07 - Size 25x15x8 cm- Hộp Carton đóng góiCông dụng: Đón..

3.600 Đ

 Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D05 - 30x25x3 cm

Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D05 - 30x25x3 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: D05 - Hộp dẹt 30x25x3 cm- Hộp giấy..

3.800 Đ

 Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D06 -35x25x3 cm

Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D06 -35x25x3 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: D06 - Hộp dẹt 35x25x3 cm- Hộp giấy..

4.000 Đ

Hộp carton trơn EC010 - 20x15x15 cm [20 hộp/pack]

Hộp carton trơn EC010 - 20x15x15 cm [20 hộp/pack]

Sản phẩm: EC10 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ COD Kích thước: 20x15x15 cm Quy cách giấ..

4.000 Đ

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC08 - 25x15x15 cm

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC08 - 25x15x15 cm

HỘP CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CODSản phẩm: TC08 - Size 25x15x15 cm - Hộp Carton đóng góiCông dụng: Đ..

4.000 Đ

 Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC06 - 30x20x7.5 cm

Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC06 - 30x20x7.5 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Hộp NC06 - 30 x 20 x 7,5 cm - Hộp ..

4.500 Đ

Thùng hộp carton - Hộp giày CG01 - 28x16x10 cm

Thùng hộp carton - Hộp giày CG01 - 28x16x10 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: CG01 - Hộp giày 28x16x10 cm- Hộp g..

4.500 Đ

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC06 - 20x20x15 cm

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC06 - 20x20x15 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: TC06 -Size 20x20x15 cm- Hộp giấy C..

4.500 Đ

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC09 - 28x19x10 cm

Thùng hộp carton tiêu chuẩn TC09 - 28x19x10 cm

HỘP CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CODSản phẩm: TC09 - Size 28x19x10 cm- Hộp Carton đóng góiCông dụng: Đó..

4.500 Đ

Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC04 - 25x17x7 cm

Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC04 - 25x17x7 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: NC04 - Hộp dẹt 25 x 17 x 7 cm - Hộ..

4.500 Đ

Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC05 - 25x20x6 cm

Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC05 - 25x20x6 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: NC05 - 25 x 20 x 6 cm - Hộp giấy C..

4.500 Đ

 Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D07 -35x25x5 cm

Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng D07 -35x25x5 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: D07 - Hộp dẹt 35x25x5 cm- Hộp giấy..

4.900 Đ

Hộp trụ dài tam giác TG01 - Nhiều size

Hộp trụ dài tam giác TG01 - Nhiều size

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM- Tối ưu không gian lưu trữ: hộp ở trạng thái chưa đóng gói được lưu trữ dưới dạng ..

5.400 Đ

Hộp trụ dài tam giác TG02 - D5x35 cm

Hộp trụ dài tam giác TG02 - D5x35 cm

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM- Tối ưu không gian lưu trữ: hộp ở trạng thái chưa đóng gói được lưu trữ dưới dạng ..

5.400 Đ

Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC07 - 35x25x10 cm

Thùng hộp carton trơn đóng hàng NC07 - 35x25x10 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Hộp NC07 - 35 x 25 x 10 cm - Hộp g..

6.200 Đ

Hộp trụ dài tam giác TG03 - D5x45 cm

Hộp trụ dài tam giác TG03 - D5x45 cm

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM- Tối ưu không gian lưu trữ: hộp ở trạng thái chưa đóng gói được lưu trữ dưới dạng ..

6.300 Đ

Thùng hộp carton - Hộp giày CG02 - 33x20x12.5 cm

Thùng hộp carton - Hộp giày CG02 - 33x20x12.5 cm

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: CG02 - Hộp giày 33x20x12.5 cm- Hộp..

6.700 Đ

Thùng hộp carton nắp gài đóng hàng NC08 - 40x30x10 cm

Thùng hộp carton nắp gài đóng hàng NC08 - 40x30x10 cm

HỘP GIẤY CARTON NẮP GÀI ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH COD   Sản phẩm: Hộp NC08 - 40x30x10 c..

8.800 Đ

Hộp trụ dài tam giác TG04 - D5x55 cm

Hộp trụ dài tam giác TG04 - D5x55 cm

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM- Tối ưu không gian lưu trữ: hộp ở trạng thái chưa đóng gói được lưu trữ dưới dạng ..

9.000 Đ

Hộp trụ dài tam giác TG05 - D5x65 cm

Hộp trụ dài tam giác TG05 - D5x65 cm

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM- Tối ưu không gian lưu trữ: hộp ở trạng thái chưa đóng gói được lưu trữ dưới dạng ..

10.800 Đ

Hiển thị 1 đến 47 trong 47 (1 Trang)